Asbest

BK ingenieurs, vakteam asbest verzorgt volledige inventarisatie van gebouwen en objecten zoals bruggen, installaties en schepen op aanwezigheid van asbest, conform de eisen gesteld in het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. BK ingenieurs is volledig gecertificeerd voor deze werkzaamheden. Wij leveren asbestinventarisatierapporten ten behoeve van sloop en renovatie, risicobeoordelingen, adviseren over beschermende maatregelen en de manier van verwijderen van asbest, stellen kostenramingen op voor asbestsanering, renovatie en asbestsloop en begeleiden de saneringswerkzaamheden. Tevens voeren wij second opinions uit, zowel als inventarisatie als beoordeling van een rapportage.

Asbestinventarisatie in gebouwen, objecten, installaties en maritieme objecten

Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie ten behoeve van renovatie en /of sloop is een wettelijke verplichting voor bouwwerken met een bouwjaar van vóór 1993. Een asbestinventarisatierapport, uitgebracht door een gecertificeerd bedrijf, is een verplicht onderdeel voor het doen van een sloopmelding. Zonder asbestinventarisatierapport wordt een melding niet in behandeling genomen. BK ingenieurs voert de inventarisaties uit, waarna de inspecteurs zelf de rapportages opstellen.

Risico-beoordelingen asbest

Om vast te stellen of de aanwezige niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen een risico opleveren voor gebruikers van het pand, voert BK ingenieurs een risico-beoordeling conform de NEN 2991:2015 uit. Tijdens een risico-beoordeling asbest bepalen we de mate van vrijkomen van asbestvezels uit de aanwezige niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen (de actuele asbestvezelconcentratie), vastgesteld in het asbestinventarisatierapport. Indien gewenst stellen wij een asbestbeheersplan op of een plan van aanpak om de asbesthoudende materialen te verwijderen of de risico’s weg te nemen.

Quickscan uitvoeren

Een quickscan naar de aanwezigheid van asbest passen we toe wanneer een vastgoedeigenaar een indicatie wil hebben van de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het pand. Met een quickscan stellen we op basis van een checklist in grote lijnen vast of er wel of geen asbest in een gebouw aanwezig is. Het is een indicatief onderzoek dat snel uitvoerbaar is en waarvan het rapport snel leverbaar is, maar het biedt geen garanties. Een Quickscan betreft een visuele inspectie met eventuele materiaalmonstername ten behoeve van analyse door een laboratorium. Het uitvoeren van een quickscan valt niet onder het certificaat. De rapportage is daardoor niet geschikt voor het doen van een sloopmelding of als risico-beoordeling.

Kostenramingen opstellen ten behoeve van asbestsanering

Wanneer een gebouw gesloopt of gerenoveerd moet gaan worden, ramen wij op basis van de gegevens uit het asbestinventarisatierapport, onze kennis van de markt en de laatste wetgeving, de kosten voor de sanering van de aanwezige asbesthoudende materialen. Op deze manier is direct duidelijk met welke kosten rekening gehouden moet worden. Wij kunnen een globale kostenraming of een gespecificeerde kostenraming opstellen.

Asbestsanering verzorgen en begeleiden

Het saneren van asbesthoudende materialen mogen wij niet zelf doen. Dit is wettelijk geregeld. Toch kunnen wij voor onze opdrachtgevers het gehele pakket aanbieden van de eerste inventarisatie, de kostenraming, saneringsbegeleiding met toezicht en directievoering. Door de aanwezige expertise en brede inzetbaarheid van de medewerkers van het gehele ingenieursbureau kunnen we projecten ook risicodragend uitvoeren. Uiteraard volgens de wettelijke voorschriften en op een veiligheidskundig en arbeidshygiënisch verantwoorde manier.

Asbest in bodem

BK ingenieurs verzorgt ook onderzoek naar asbest in bodem, partijen grond, waterbodem en baggerspecie. Dit is ondergebracht bij het vakteam bodem. Ook asbestonderzoek in puin en bouw- en sloopafval en puingranulaat valt hieronder. BK ingenieurs vakteam bodem beschikt over de vereiste erkenning door RWS Leefomgeving om het onderzoek naar asbest in grond volgens de beoordelingsrichtlijn BRL/SIKB 2000 (en onderliggende protocollen en normen) uit te mogen voeren. Met een dergelijk onderzoek trekken wij de conclusie of sprake is van een verontreiniging met asbest en, zo ja, wat de asbestconcentratie en de omvang van de asbestverontreiniging is. Indien gewenst stellen wij ook een saneringsplan op voor het saneren van asbest in grond.

Onze Asbest vacatures

BK ingenieurs als prettige werkgever

 • ‘Voldoende technische uitdagingen’

  Binnen BK ingenieurs geniet ik van de vrijheid die ik krijg in mijn werk. Hoewel ik mijn expertises heb, zit ik niet aan één specialisme vast en krijg voldoende technische uitdagingen binnen dit zeer dynamische bedrijf. Mijn advies doet ertoe. Én er heerst een informele werksfeer, dat vind ik prettig.

  Bob van der Woude

 • ‘Dynamisch bureau’

  BK ingenieurs is voor mij een veelzijdig, leuk bureau om voor te werken. Leuk, omdat de werksfeer goed bij mij past. Als vestigingsmanager geef ik daar mede vorm aan. Heel interessant aan BK ingenieurs vind ik de dynamiek. Er gebeurt veel, er zijn veel soorten projecten waar je een grote of kleine bijdrage aan kunt leveren. Vooral optreden als projectmanager in multidisciplinaire projecten vind ik mooi. Dan ben ik als techneut ook veel met andere vakgebieden bezig en heb ik intensief te maken met collega’s van de andere vakteams. Ik leer elke dag bij.

  Nico Wiltenburg

 • ‘Je moet er zelf een feestje van maken’

  Ik heb veel invloed op de invulling van mijn eigen werk. Loopt het niet zoals ik wil? Dan doe ik er iets aan, ga in gesprek. Als ik een goed idee heb of een plan en dat kan ik onderbouwen, dan krijg ik groen licht van mijn team. Ik ben dan zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Op deze manier leer ik steeds een beetje bij.

  Wieteke Snijder

 • ‘Bij BK ingenieurs kan ik doorgroeien’

  BK ingenieurs is absoluut een dynamische werkgever. Ik krijg vrijheid in mijn werk, waardoor ik mij zelfstandig kan ontwikkelen vanuit vertrouwen. Ooit begon ik als junior veldwerker, later werd ik milieukundig begeleider en adviseur bodem. Tegenwoordig combineer ik mijn projectleidersfunctie met mijn rol als vestigingsmanager in Velserbroek. Een goede band creëren met onze relaties is een van de belangrijkste elementen in mijn werk. Met mijn projectteam streef ik ernaar altijd zo vroegtijdig mogelijk bij de projecten van opdrachtgevers betrokken te zijn. Zo kunnen we samen de koers bepalen en komen we tot hoogwaardig advies. Hiermee geef ik vorm aan onze missie: samen werken aan morgen. Het gaat bij BK ingenieurs om kansen grijpen en ambitie.

  Twan Geluk

 • ‘Leuk om te coördineren en collega’s in hun kracht te zetten’

  BK ingenieurs is een redelijk klein bedrijf. Informeel. Ik heb alle vrijheid om te doen wat ik leuk vind. Ik ben verantwoordelijk voor een project van offerte tot aan facturatie en daarna.

  Die verantwoordelijkheid vind ik prettig. Ik wilde altijd al leidinggeven. Nu groei ik in mijn leidinggevende rol. Het meeste plezier haal ik uit mensen in hun kracht zetten en de juiste persoon matchen met het juiste project. En ook hen de vrijheid geven om te leren en te groeien.

  Ilona Bondrager

 • ‘Eén team, één taak’

  Al acht jaar werk ik met veel plezier bij BK ingenieurs. Dit komt door de gezellige en fijne werksfeer maar ook zeker door het ‘één team, één taak’-gevoel. Samen zijn we verantwoordelijk voor het eindproduct. Binnen je werk krijg je de vrijheid om de taken zelf in te vullen. Bij BK ingenieurs krijg je bovendien vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid wat het dus nooit saai maakt.

   

  Kirsten Denissen

 • ‘De mogelijkheid om te investeren in jezelf!’

  BK ingenieurs stimuleert mij om initiatief te nemen en me continu te blijven ontwikkelen. In de ruim twintig jaar die ik nu bij BK ingenieurs werk, zijn er steeds weer nieuwe kansen op mijn pad gekomen. Die heb ik gegrepen. De open cultuur en behulpzaamheid van collega´s zorgen ervoor dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

  Eric Mathôt

 • ‘In het diepe; spannend en leerzaam’

  Als projectleider milieukundige begeleiding ben ik ooit de uitdaging van de sanering van de Westergasfabriek aangegaan. Ik pluk hier nog steeds de vruchten van, zowel qua contacten als qua opgedane kennis. Bij BK ingenieurs heerst een open cultuur. Je mening en inbreng worden gewaardeerd, zeker als je inzet, verantwoordelijkheid en loyaliteit toont.

  Dennis Elbers

Het team van BK ingenieurs werkt voor

Sta jij open voor persoonlijke ontwikkeling & doorgroei?
Solliciteer direct!

Naar de vacatures