Privacy

BK Ingenieurs B.V., gevestigd aan Zadelmakerstraat 150, 1991 JE Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.bkingenieurs.nl
Zadelmakerstraat 150
1991 JE Velserbroek
088 321 25 20

Lilian Velthuis is de functionaris gegevensbescherming van BK Ingenieurs B.V. Zij is te bereiken via lilian.velthuis@bkingenieurs.nl

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

BK Ingenieurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
 • Curriculum Vitae

2 Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van BK Ingenieurs B.V. of een derde

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

BK Ingenieurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van werving en selectie via de website www.werkenbijbkingenieurs.nl:

 • Communicatie met de sollicitant [grondslag: 1, 5]
 • Beoordelen van de juistheid van verstrekte informatie in het CV [grondslag: 1, 4,5].
 • Beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant. [grondslag: 1,4,5]
 • In dienst treden bij BK Ingenieurs B.V. en wettelijke verplichtingen [grondslag: [1,2,3]

4 Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

BK Ingenieurs B.V. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijdert BK Ingenieurs B.V de gegevens van sollicitanten en alle identificerende kenmerken uit haar database (CRM) uiterlijk vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Mocht u na afloop van de wervings- en selectieprocedure uw gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@bkingenieurs.nl. Wij verwijderen dan uw gegevens.

5 Delen van persoonsgegevens met derden

BK Ingenieurs B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BK Ingenieurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BK Ingenieurs deelt uw persoonsgegevens alleen met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 2 van dit privacystatement:

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • met partijen die BK Ingenieurs B.V. assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants, verzekeraars en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

6 Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

BK Ingenieurs B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BK Ingenieurs B.V. en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bkingenieurs.nl.

BK Ingenieurs B.V. wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 

BK Ingenieurs B.V. past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. BK Ingenieurs B.V. heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen herziet BK Ingenieurs B.V. periodiek op basis van dreigingen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@bkingenieurs.nl.

9 Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacystatement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 8 april 2021.

BK Ingenieurs B.V.
Zadelmakerstraat 150
1991 JE Velserbroek
088 321 25 00
KvK 34082755

BK ingenieurs als prettige werkgever

 • ‘Dynamisch bureau’

  BK ingenieurs is voor mij een veelzijdig, leuk bureau om voor te werken. Leuk, omdat de werksfeer goed bij mij past. Als vestigingsmanager geef ik daar mede vorm aan. Heel interessant aan BK ingenieurs vind ik de dynamiek. Er gebeurt veel, er zijn veel soorten projecten waar je een grote of kleine bijdrage aan kunt leveren. Vooral optreden als projectmanager in multidisciplinaire projecten vind ik mooi. Dan ben ik als techneut ook veel met andere vakgebieden bezig en heb ik intensief te maken met collega’s van de andere vakteams. Ik leer elke dag bij.

  Nico Wiltenburg

 • ‘Eén team, één taak’

  Al acht jaar werk ik met veel plezier bij BK ingenieurs. Dit komt door de gezellige en fijne werksfeer maar ook zeker door het ‘één team, één taak’-gevoel. Samen zijn we verantwoordelijk voor het eindproduct. Binnen je werk krijg je de vrijheid om de taken zelf in te vullen. Bij BK ingenieurs krijg je bovendien vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid wat het dus nooit saai maakt.

   

  Kirsten Denissen

 • ‘Leuk om te coördineren en collega’s in hun kracht te zetten’

  BK ingenieurs is een redelijk klein bedrijf. Informeel. Ik heb alle vrijheid om te doen wat ik leuk vind. Ik ben verantwoordelijk voor een project van offerte tot aan facturatie en daarna.

  Die verantwoordelijkheid vind ik prettig. Ik wilde altijd al leidinggeven. Nu groei ik in mijn leidinggevende rol. Het meeste plezier haal ik uit mensen in hun kracht zetten en de juiste persoon matchen met het juiste project. En ook hen de vrijheid geven om te leren en te groeien.

  Ilona Bondrager

 • ‘Bij BK ingenieurs kan ik doorgroeien’

  BK ingenieurs is absoluut een dynamische werkgever. Ik krijg vrijheid in mijn werk, waardoor ik mij zelfstandig kan ontwikkelen vanuit vertrouwen. Ooit begon ik als junior veldwerker, later werd ik milieukundig begeleider en adviseur bodem. Tegenwoordig combineer ik mijn projectleidersfunctie met mijn rol als vestigingsmanager in Velserbroek. Een goede band creëren met onze relaties is een van de belangrijkste elementen in mijn werk. Met mijn projectteam streef ik ernaar altijd zo vroegtijdig mogelijk bij de projecten van opdrachtgevers betrokken te zijn. Zo kunnen we samen de koers bepalen en komen we tot hoogwaardig advies. Hiermee geef ik vorm aan onze missie: samen werken aan morgen. Het gaat bij BK ingenieurs om kansen grijpen en ambitie.

  Twan Geluk

 • ‘In het diepe; spannend en leerzaam’

  Als projectleider milieukundige begeleiding ben ik ooit de uitdaging van de sanering van de Westergasfabriek aangegaan. Ik pluk hier nog steeds de vruchten van, zowel qua contacten als qua opgedane kennis. Bij BK ingenieurs heerst een open cultuur. Je mening en inbreng worden gewaardeerd, zeker als je inzet, verantwoordelijkheid en loyaliteit toont.

  Dennis Elbers

 • ‘Voldoende technische uitdagingen’

  Binnen BK ingenieurs geniet ik van de vrijheid die ik krijg in mijn werk. Hoewel ik mijn expertises heb, zit ik niet aan één specialisme vast en krijg voldoende technische uitdagingen binnen dit zeer dynamische bedrijf. Mijn advies doet ertoe. Én er heerst een informele werksfeer, dat vind ik prettig.

  Bob van der Woude

 • ‘De mogelijkheid om te investeren in jezelf!’

  BK ingenieurs stimuleert mij om initiatief te nemen en me continu te blijven ontwikkelen. In de ruim twintig jaar die ik nu bij BK ingenieurs werk, zijn er steeds weer nieuwe kansen op mijn pad gekomen. Die heb ik gegrepen. De open cultuur en behulpzaamheid van collega´s zorgen ervoor dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

  Eric Mathôt

 • ‘Je moet er zelf een feestje van maken’

  Ik heb veel invloed op de invulling van mijn eigen werk. Loopt het niet zoals ik wil? Dan doe ik er iets aan, ga in gesprek. Als ik een goed idee heb of een plan en dat kan ik onderbouwen, dan krijg ik groen licht van mijn team. Ik ben dan zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Op deze manier leer ik steeds een beetje bij.

  Wieteke Snijder

Het team van BK ingenieurs werkt voor

Sta jij open voor persoonlijke ontwikkeling & doorgroei?
Solliciteer direct!

Naar de vacatures