Privacy

BK Ingenieurs bv, gevestigd aan Dokweg 17a
1976 CA ijmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.bkingenieurs.nl
Dokweg 17a
1976 CA ijmuiden
Tel: 0883212520

Michelle Stoltenborg is de Functionaris Gegevensbescherming van BK Ingenieurs bv Zij is te bereiken via michelle.stoltenborg@bkingenieurs.nl

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

BK Ingenieurs bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboorte datum
 • Geboorte plaats
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
 • Curriculum Vitae

2 Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van BK Ingenieurs bv of een derde

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BK Ingenieurs bv verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van werving en selectie via de website www.werkenbijbkingenieurs.nl:

 • Communicatie met de sollicitant [grondslag: 1, 5]
 • Beoordelen van de juistheid van verstrekte informatie in het CV [grondslag: 1, 4,5].
 • Beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant. [grondslag: 1,4,5]
 • In dienst treden bij BK Ingenieurs en wettelijke verplichtingen [grondslag: [1,2,3]

4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BK Ingenieurs B.V. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijdert BK Ingenieurs B.V de gegevens van sollicitanten en alle identificerende kenmerken uit haar database (CRM), uiterlijk 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Mocht u, na afloop van de wervings- en selectieprocedure, uw gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar privacy@bkingenieurs.nl. Uw gegevens worden dan door ons verwijderd.

5 Delen van persoonsgegevens met derden

BK Ingenieurs deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 2 van dit privacy statement:

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • met partijen die BK Ingenieurs assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants, verzekeraars en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

BK Ingenieurs bv gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van BK Ingenieurs bv

6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BK Ingenieurs bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BK Ingenieurs bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bkingenieurs.nl.

BK Ingenieurs bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BK Ingenieurs bv past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. BK Ingenieurs bv heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@bkingenieurs.nl.

BK Ingenieurs bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BK Ingenieurs bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9 Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.

BK Ingenieurs bv
Dokweg 17a
1976 CA IJmuiden
Telefoon: 088-3212500
KVK: 34082755

BK ingenieurs als prettige werkgever

 • ‘Mijn mening en inbreng doen ertoe’

  Als iets oudere receptioniste/telefoniste ben ik tussen mijn jongere collega’s prima op mijn plaats. Ik vind het leuk dat ik met alle collega’s contact heb. Ik ga met plezier naar mijn werk en voel me gewaardeerd. Mensen luisteren gewoon als je iets te melden hebt.

  Karin Hummel

  Telefoniste/receptioniste
 • ‘Je moet er zelf een feestje van maken’

  “Ik heb veel invloed op de invulling van mijn eigen werk. Loopt het niet zoals ik wil? Dan doe ik er iets aan, ga in gesprek. Als ik een goed idee heb of een plan en dat kan ik onderbouwen, dan krijg ik groen licht van mijn team. Ik ben dan zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Op deze manier leer ik steeds een beetje bij.”

  Wieteke Snijder

  senior medewerker marketing & communicatie
 • Dynamisch bureau

  “BK ingenieurs is voor mij een veelzijdig, leuk bureau om voor te werken. Leuk, omdat de werksfeer goed bij mij past. Als vestigingsmanager geef ik daar mede vorm aan. Heel interessant aan BK ingenieurs vind ik de dynamiek. Er gebeurt veel, er zijn veel soorten projecten waar je een grote of kleine bijdrage aan kunt leveren. Vooral optreden als projectmanager in multidisciplinaire projecten vind ik mooi. Dan ben ik als techneut ook veel met andere vakgebieden bezig en heb ik intensief te maken met collega’s van de andere vakteams. Ik leer elke dag bij.”

  Nico Wiltenburg

  senior projectleider civiele en cultuurtechniek / vestigingsmanager Nieuwegein
  Nico Wiltenburg, BK ingenieurs, vestigingsmanager, senior projectleider, civiele techniek
 • In het diepe; spannend en leerzaam

  ‘Als projectleider milieukundige begeleiding ben ik ooit de uitdaging van de sanering van de Westergasfabriek aangegaan. Ik pluk hier nog steeds de vruchten van, zowel qua contacten als qua opgedane kennis. Bij BK ingenieurs heerst een open cultuur. Je mening en inbreng worden gewaardeerd, zeker als je inzet, verantwoordelijkheid en loyaliteit toont.’

  Dennis Elbers

  Senior projectleider
  Dennis Elbers, BK ingenieurs, werkgever
 • ‘Bij BK ingenieurs kan ik doorgroeien’

  ‘BK ingenieurs is absoluut een dynamische werkgever. Ik krijg vrijheid in mijn werk, waardoor ik mij zelfstandig kan ontwikkelen vanuit vertrouwen. Ooit begon ik als junior veldwerker, later werd ik milieukundig begeleider en adviseur bodem. Tegenwoordig combineer ik mijn projectleidersfunctie met mijn rol als vestigingsmanager in Velserbroek. Een goede band creëren met onze relaties is een van de belangrijkste elementen in mijn werk. Met mijn projectteam streef ik ernaar altijd zo vroegtijdig mogelijk bij de projecten van opdrachtgevers betrokken te zijn. Zo kunnen we samen de koers bepalen en komen we tot hoogwaardig advies. Hiermee geef ik vorm aan onze missie: samen werken aan morgen. Het gaat bij BK ingenieurs om kansen grijpen en ambitie.’

  Twan Geluk

  projectleider/vestigingsmanager Velserbroek
  Twan Geluk testimonial BK ingenieurs
 • ‘Voldoende technische uitdagingen’

  “Binnen BK ingenieurs geniet ik van de vrijheid die ik krijg in mijn werk. Hoewel ik mijn expertises heb, zit ik niet aan één specialisme vast en krijg voldoende technische uitdagingen binnen dit zeer dynamische bedrijf. Mijn advies doet ertoe. Én er heerst een informele werksfeer, dat vind ik prettig.”

  Bob van der Woude

  Systeembeheerder
 • “De mogelijkheid om te investeren in jezelf!”

  BK ingenieurs stimuleert mij om initiatief te nemen en me continu te blijven ontwikkelen. In de ruim twintig jaar die ik nu bij BK ingenieurs werk, zijn er steeds weer nieuwe kansen op mijn pad gekomen. Die heb ik gegrepen. De open cultuur en behulpzaamheid van collega´s zorgen ervoor dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.

  Eric Mathôt

  adjunct-directeur / senior projectleider arbo & veiligheid
  werkgever, BK ingenieurs, Eric Mathôt

Het team van BK ingenieurs werkt voor

 • logo alliander
 • logo odijmond
 • logo synchroon
 • logo timpaan
 • logo port of amsterdam
 • logo ahvrij

Sta jij open voor persoonlijke ontwikkeling & doorgroei?
Solliciteer direct!

Naar de vacatures